Aquestes són les posicions que tenim obertes a dia d’avui: